Hvordan blir jeg kvitt betalingsanmerkningen?

Har du pådratt deg en eller flere betalingsanmerkninger kan dette få store konsekvenser for din privatøkonomi og du kan få problemer med å ta opp nye lån eller bytte teleoperatør. Heldigvis er en betalingsanmerkning ikke permanent, og det er klare regler for når en anmerkning skal slettes.

Når registreres en betalingsanmerkning?

Det er viktig å huske på at en betalingsanmerkning ikke blir registrert med en gang det åpnes inkassosak på kravet. Dessverre er det fremdeles mange som er av den oppfatning at det å motta en betalingsoppfordring fra et inkassobyrå er ensbetydende med at man risikerer å bli registrert som dårlig betaler, og de føler seg derfor presset til å betale kravet, kanskje på tross av at de egentlig er uenige og ikke mener at regningen er korrekt.

En betalingsanmerkning kan tidligst bli registrert 30 dager etter at det er tatt rettslige skritt i saken. Med rettslige skritt menes at saken er sendt til forliksrådet eller Namsmannen for videre behandling. Også her finnes det unntak. Hvis et krav er omtvistet, er det ansett som brudd på god inkassoskikk å registrere en betalingsanmerkning før det foreligger en rettslig dom i saken. Det betyr at inkassobyrået ikke bør registrere betalingsanmerkningen før saken har blitt avgjort i forliksrådet, også selv om dette først skjer mer enn 30 dager etter at rettslige skritt i saken ble tatt.

Når blir en betalingsanmerkning slettet?

En betalingsanmerkning skal slettes når hele kravet anmerkningen gjelder, er gjort opp. Det betyr som regel at du må betale både hovedstolen (summen på den opprinnelige regningen) og alle inkassosalærer, gebyrer og renter som har påløpt. Betaler du bare hovedstolen, vil inkassoselskapet fortsatt ha rett på å drive inn gebyrene, og betalingsanmerkningen vil derfor ikke bli slettet. Hvis du er usikker på nøyaktig hvor mye du trenger å betale for å bli kvitt anmerkningen, så er inkassoselskapet pliktig til å sende deg en komplett oversikt over kravet, spesifisert på hovedstol, gebyrer og renter.

Det finnes ingen historikk eller register over tidligere betalingsanmerkninger, som er blitt slettet, fordi kravet er gjort opp. Har du først fått en eller flere anmerkninger, men gjort opp for deg, starter du med andre ord med blanke ark, og din tidligere dårligere betalingshistorikk vil ikke skape problemer for deg i fremtiden.

Hva gjør jeg hvis betalingsanmerkningen ikke blir slettet?

Hvis du mener at du har gjort et krav opp og betalt hele hovedstolen og alle renter og gebyrer, men betalingsanmerkningen blir stående, må du kontakte den instansen som har ilagt deg betalingsanmerkningen, noe som i de fleste tilfeller vil være et inkassoselskap. I de aller fleste tilfeller vil den manglende slettingen bero på en feil, og inkassobyrået bør ordne opp raskt og uproblematisk når du gjør dem oppmerksom på feilen. Gjør de ikke det, kan du klage saken inn for Finansklagenemnda Inkasso og be dem ta en avgjørelse i saken.